ช่องทางการชำระเงิน

webdd.me รับชำระเงินทาง การโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6794825694 ชื่อบัญชี อัมรินทร์ วางมงกุฎ

นโยบายการคืนเงิน

(1) สินค้าที่เป็นหนังสือ ถ้าสินค้าชำรุด หรือมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าผิด ในเบื้องต้นให้ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าได้
ถ้าหากทางเจ้าหน้าที่ของ webdd.me ละเลยไม่รับผิดชอบแก่ลูกค้าเลยตามวรรคหนึ่งเลย ให้ลูกค้าแจ้งขอคืนเงินจากการซื้อสินค้านั้นได้ โดยแจ้งมาที่ webdd.me@gmail.com เพื่อทำเรื่องขอคืนเงิน
(2) สินค้าลิขสิทธิ์ที่ดูออนไลน์ ทาง webdd.me ไม่ได้คืนเงินให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ เพราะถือว่าลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนั้นไปแล้ว
(3) กรณีที่เป็นการฝากขายสินค้า ทาง webdd.me เป็นเพียงตัวแทนการรับโอนเท่านั้น จำนวนเงิน 100% ทาง webdd.me จะต้องโอนส่งต่อให้กับผู้ผลิตผลงาน ฉะนั้น การจัดการเรื่องภาษี การออกใบกำกับภาษีให้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ยกเว้นกรณที่เป็นการฝากขายแบบมีค่าใช้จ่าย จึงจะถือว่าเป็นรายได้ของ webdd.me และร้องขอให้ทาง webdd.me ออกใบเสร็จให้ได้

การจดทะเบียนกิจการ

ทะเบียนพาณิชย์

Arm & Joom
Arm & Joom
Wise Systems team

ประวัติความเป็นมาของเรา

เว็บดีดี ดอทมี : คลังความรู้ &ห้องเรียนออนไลน์

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์คือ คุณปราโมทย์ เหล่าอนันต์ชัย(ป๋อง) โดยมีคุณ อัมรินทร์ วางมุงกฎ(อาม) เป็นที่ปรึกษาด้านโปรแกรมและระบบ และคุณวาสนา วิเศษปัดสา(จุ๋ม) เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด

คุณปราโมทย์ เริ่มลงทุน สนับสนุนเรื่องการเงิน ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2019 เริ่มวางแผนงานและดึงทีมงานที่เก่งๆ ให้เข้ามาช่วยงานทางด้านต่างๆ

แนวคิดที่คาดหวังไว้คือ ต้องการให้ webdd.me เป็นเพลตฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษาที่ใหญ่ ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ฟรีและง่าย

ปราโมทย์
ปราโมทย์
ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Webdd.me