Find your desired news feed

การปรุงดินปลูกพืช

“ถอดรหัส ‼️ ความสำเร็จพืชผลทางการเกษตร‼️

เพิ่มจำนวน เพิ่มคุณภาพ ลดเวลาการดูแล(โตเร็ว)และเพิ่มราคา การตัด การลิดผล การบำรุง และการบังคับออกรอกนอกฤดู

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเติบโตในสายงานการเกษตร และพยายามลองผิดลองถูกมามากจนท้อแล้ว เรามีทางลัดให้คุณไม่ต้องทดลองผิดถูกอีกต่อไป ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ ที่คุณเรียนได้ที่บ้าน วันว่างๆ ทบทวนกี่ครั้งก็ได้

》ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นสักอย่าง?

》สวนจะจัดยังไง?

》จะเริ่มยังไงดี?

》เงินทุนน้อยทำได้มั๊ย?

เพราะคุณต้องรู้เรื่อง ดิน น้ำ อากาศ และเทคนิควิธีการในแต่ ละพื้นที่จริงๆ แต่ที่มันไม่เกิดเพราะคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง

คุณอาม อัมรินทร์ นักค้นคว้า และวิจัยอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ได้ทำการเรียนรู้ ทดลอง และวิจัยจริงในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่ไม่สามารถปลูกอะไรให้เกิดขึ้นสวยงามได้ ผลลัพท์ที่ได้คุ้มค่ามาก ผลผลิตออกมาได้ดีเกินคาด

เนื้อหาวิชาที่คุณต้องรู้ทั้งหมด

1.แนะนำพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ปลูกเพื่อขายกับเพื่อกินในครอบครัว เช่น พืชสวนครัว การเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงเห็ด ฯลฯ เรียนแบบติวเข็มสรุปย่อ

2.เรียนเรื่องดินและปุ๋ย การเตรียมดิน การทำปุ๋ย ระบบนิเวศ ดินปุ๋ย พืชและสัตว์ การเลี้ยงไส้เดือน

3 เรียนเรื่องน้ำ แสงแดดและอากาศ การวางระบบปะปาในสวน การเจาะบาดาล การเลือกใช้ปั้มและโซล่าเซลล์ การเลือกปั้ม ระบบไฟฟ้าในสวน แนะนำแหล่งซื้อของแบบคุ้มค่า ไม่ต้องมาลองผิดลองถูก

4.เรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ ปลา หอย วัวควาย หมู ฯลฯ

5.การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โรคพืชและโรคสัตว์ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช การล้มต้นไม้ การชำ การตอน

6.เครื่องจักรในสวน เครื่องมือช่าง งานก่อสร้างโรงเรือนพื้นฐาน

7.การขายสินค้าในสวน การแปรรูปพืชและสัตว์ การแปรรูปพลังงานแก๊สในสวน การทำถ่าน สารสะกัดจากพืช สมุนไพร(พื้นฐานและแนะนำเบื้องต้น)

ถอดรหัสความสำเร็จ(พืช)

"ถอดรหัส ‼️ ความสำเร็จพืชผลทางการเกษตร‼️ เพิ่มจำนวน เพิ่มคุณภาพ ลดเวลาการดูแล(โตเร็ว)และเพิ่มราคาการตัด การลิดผล การบำรุง และการบังคับออกรอกนอกฤดูหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเติบโตในสายงานการเกษตร และพยายามลองผิดลองถูกมามากจนท้อแล้ว เรามีทางลัดให้คุณไม่ต้องทดลองผิดถูกอีกต่อไป ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ ที่คุณเรียนได้ที่บ้าน วันว่างๆ ทบทวนกี่ครั้งก็ได้》ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นสักอย่าง?》สวนจะจัดยังไง?》จะเริ่มยังไงดี?》เงินทุนน้อยทำได้มั๊ย?เพราะคุณต้องรู้เรื่อง ดิน น้ำ อากาศ และเทคนิควิธีการในแต่ละพื้นที่จริงๆ แต่ที่มันไม่เกิดเพราะคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคุณอาม อัมรินทร์ นักค้นคว้า และวิจัยอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ได้ทำการเรียนรู้ ทดลอง และวิจัยจริงในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่ไม่สามารถปลูกอะไรให้เกิดขึ้นสวยงามได้ ผลลัพท์ที่ได้คุ้มค่ามาก ผลผลิตออกมาได้ดีเกินคาดเรียนผ่านกลุ่มเพียง 990 บาท จากปกติ 3,900 บาท สมัครภายในวันนี้ ถึง 15 พ.ย.นี้เท่านั้น ก่อนที่ราคาจะถูกปรับขึ้นเนื้อหาวิชาที่คุณต้องรู้ทั้งหมด1.แนะนำพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ปลูกเพื่อขายกับเพื่อกินในครอบครัว เช่น พืชสวนครัว การเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงเห็ด ฯลฯ เรียนแบบติวเข็มสรุปย่อ2.เรียนเรื่องดินและปุ๋ย การเตรียมดิน การทำปุ๋ย ระบบนิเวศ ดินปุ๋ย พืชและสัตว์ การเลี้ยงไส้เดือน3 เรียนเรื่องน้ำ แสงแดดและอากาศ การวางระบบปะปาในสวน การเจาะบาดาล การเลือกใช้ปั้มและโซล่าเซลล์ การเลือกปั้ม ระบบไฟฟ้าในสวน แนะนำแหล่งซื้อของแบบคุ้มค่า ไม่ต้องมาลองผิดลองถูก4.เรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ ปลา หอย วัวควาย หมู ฯลฯ5.การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โรคพืชและโรคสัตว์ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช การล้มต้นไม้ การชำ การตอน6.เครื่องจักรในสวน เครื่องมือช่าง งานก่อสร้างโรงเรือนพื้นฐาน7.การขายสินค้าในสวน การแปรรูปพืชและสัตว์ การแปรรูปพลังงานแก๊สในสวน การทำถ่าน สารสะกัดจากพืช สมุนไพร(พื้นฐานและแนะนำเบื้องต้น)หรือ Private Coaching เรียนตัวต่อตัว พร้อมดูงานสวนจริงถึงพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และ ออกแบบสวนให้ราคา 9,900 บาท เหลือเพียง 4,900 บาท ให้คำปรึกษาตลอด 3 เดือนราคา 19,800 บาท เหลือเพียง 9,400 บาท ให้คำปรกษาตลอด 6 เดือนราคา 39,600 บาท เหลือเพียง 18,000 บาท ให้คำปรึกษตลอด 1 ปี1.เดินทางไปสอนถึงบ้านและออกสำรวจดินและพื้นที่ แนะนำโรงเรือนแบบต่างๆ แนะพืชและสัตว์เริ่มต้นเพื่อการจัดการพื้นที่2.แนะนำพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ปลูกเพื่อขายกับเพื่อกินในครอบครัว เช่น พืชสวนครัว การเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงเห็ด ฯลฯ เรียนแบบติวเข็มสรุปย่อ3.เรียนเรื่องดินและปุ๋ย การเตรียมดิน การทำปุ๋ย ระบบนิเวศ ดินปุ๋ย พืชและสัตว์ การเลี้ยงไส้เดือน4 เรียนเรื่องน้ำ แสงแดดและอากาศ การวางระบบปะปาในสวน การเจาะบาดาล การเลือกใช้ปั้มและโซล่าเซลล์ การเลือกปั้ม ระบบไฟฟ้าในสวน แนะนำแหล่งซื้อของแบบคุ้มค่า ไม่ต้องมาลองผิดลองถูก5.เรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ ปลา หอย วัวควาย หมู ฯลฯ6.การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ โรคพืชและโรคสัตว์ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช การล้มต้นไม้ การชำ การตอน7.เครื่องจักรในสวน เครื่องมือช่าง งานก่อสร้างโรงเรือนพื้นฐาน8.การขายสิ้นค้าในสวน การแปรรูปพืชและสัตว์ การแปรรูปพลังงานแก๊สในสวน การทำถ่าน สารสะกัดจากพืช สมุนไพร(พื้นฐานและแนะนำเบื้องต้น)แล้วพบกันในคอร์สครับ ‼️อาม อัมรินทร์ นักค้นคว้า และวิจัยอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสานโทร 088 299 4439 ทีมงานผมคอยรับสาย

โพสต์โดย ไร่อเณชา เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *