ข้อตกลงการใช้

ข้อ 1 สิทธิ์ในการใช้งาน

(1) เนื้อหาข่าวความรู้ E-book บางเล่ม และคอร์สเรียนบางวิชา ทาง webdd.me อนุญาตให้เข้าดูฟรี แต่จะดึงไฟล์ไปแจกจ่าย หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้

ถ้าระบบเว็บไซต์ในส่วนไหนมีปุ่มให้แชร์ได้ ถือว่าทาง webdd.me อนุญาตให้แชร์ข้อมูลนั้นต่อๆ ไปโดยมีการนำ Link ของเว็บไปแชร์ต่อ แต่ห้ามไม่ให้คัดลอกข้อความหรือดูดไฟล์นำไปเผยแพร่ โดยแสดงให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า โดยบุคคลอื่นไม่อาจทราบถึง ชื่อ ผู้เขียนและต้นทาง webdd.me

ปริมาณของเนื้อหาที่นำไปใช้และความสำคัญของเนื้อหา ให้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

(2) ผู้ใช้งานจะไม่นำรหัสผ่านและเมล์ซื่อซื้อคอร์ส และ Ebook ไปให้บุคคลอื่น Login เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้สอย อันเป็นการสาธารณะหรือนำไปใช้สอยโดยคนหมู่มาก เพราะสิทธิในการซื้อขาย เป็นสิทธิ์ ต่อ 1 User เท่านั้นจะใช้หลายคนไม่ได้

ข้อ 2. ลิขสิทธิ์ในผลงาน

(1) กรณีเป็นผู้เขียนอิสระที่ไม่ใช่งานที่ทาง webdd.me ว่าจ้างหรือซื้อลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นของผู้เขียนอิสระนั้นๆ

(2) ผู้เขียนข่าว ผู้จัดทำคอร์สและผู้เขียนหนังสือจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย ถ้าหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เพราะข้อมูลในเว็บไซต์มีจำนวนมากมายมหาศาล ทาง Admin ไม่ได้มีเวลาตรวจทาน

ข้อ 3.ความรับผิดชอบในข้อมูล

(1) สำหรับผู้เยี่ยมชม การแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ควรมีข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผู้หนึ่งผู้ใดให้ต้องเสียหายอันเป็นการผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

(2) ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ webdd.me ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ท่านจึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของท่านเอง webdd.me ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก ความบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบหรือเว็บไซต์ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า webdd.me หรือตัวแทนของ webdd.me จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล