Sale!

LAW1001 กฎหมายมหาชน

100 ฿ 50 ฿

รายละเอียดสินค้า

ส่วนที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
– ความยุติธรรมและกฎหมายมหาชน
– กฎหมายที่ดี
– ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชนกับหลักปรัชญาต่างๆ
– ความหมายและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
– ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนกับเอกชน
– ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
– เอกสิทธิ์ฝ่ายปกครอง
– วัฒนาการและความหมายของกฎหมายมหาชน
– บทบาทของกฎหมายมหาชนในการปฏิรูปการเมืองการปกครอง
– การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– องค์ประกอบของกฎหมายมหาชน

ส่วนที่ 2 กฎหมายมหาชนของไทย
– กฎหมายมหาชนของไทย
– กฎหมายมหาชนในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญ(การแก้ไขรัฐธรรมนูญ)
– กฎหมายมหาชนในส่วนของกฎหมายปกครอง
– หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
– นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน
– หลักการบริการสาธารณะ

ส่วนที่ 3 กฎหมายมหาชนกับการควบคุมอำนาจรัฐ
– รัฐและอำนาจรัฐ
– พื้นฐานที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย
– นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน
หลักนิติรัฐ
– การควบคุมอำนาจรัฐ
– การควบคุมฝ่ายปกครองโดยทางศาล
– ระบบกฎหมายและระบบศาล
ศาลปกครอง
– ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง การบริการสาธารณะ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “LAW1001 กฎหมายมหาชน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *