Sale!

LAW2001 กฎหมายแพ่ง ทรัพย์

100 ฿ 50 ฿

หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

ส่วนที่ 1 ทรัพย์และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 137 – 146 ทรัพย์และทรัพย์ส่วนควบ
มาตรา 147 – 148 อุปกรณ์กับดอกผล
มาตรา 1299 วรรคสอง การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
มาตรา 1299 วรรคแรก การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม
เปรียบเทียบมาตรา 1299 วรรคแรกกับวรรคสอง
มาตรา 1300 – 1303 การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบ
มาตรา 1303 บุคคลหลายคนเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน

ส่วนที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
มาตรา 1304 – 1307 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
– มาตรา 1308 – 1309 ที่งอกริมตลิ่ง
– มาตรา 1310 – 1311 สร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
– มาตรา 1312 สร้างโรงเรือนรุกล้ำที่ดินของผู้อื่น
– ข้อเปรียบเทียบระหว่างการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น-
กับสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่น
– มาตรา 1315 สร้างโรงเรือนในที่ดินของตนด้วยสัมภาระผู้อื่น
– มาตรา 1316 – 1317 เอาสังหาริมทรัพย์มารวมและใช้สัมภาระของบุคคลอื่น
หลักการได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริต
– มาตรา 1329 ได้มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
– มาตรา 1332 ซื้อทรัพย์สินจากพ่อค้าฯ
– มาตรา 1330 ซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาล

ส่วนที่ 3 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์รวม
แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์
– มาตรา 1349 – 1350 ทางจำเป็น
– มาตรา 1338 ข้อจำกัดสิทธิ์เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
กรรมสิทธิ์ รวม มาตรา 1356 – 1366
ส่วนที่ 4 สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม
ครอบครอง มาตรา 1367 – 1385
1. การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง
– การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง(บทสันนิษฐานของกฎหมาย)
– สิทธิของผู้ครอบครอง(การฟ้องเรียกคืนการครอบครอง)
2. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
ภาระจำยอม มาตรา 1387 – 1401
– ลักษณะและการได้มาซึ่งภาระจำยอม
– สิทธิหน้าที่ของเจ้าของสามยทรัพย์และเจ้าของภารยทรัพย์
– ความระงับสิ้นไปของภาระจำยอม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “LAW2001 กฎหมายแพ่ง ทรัพย์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *