Sale!

LAW2002 กฎหมายแพ่ง หนี้

100 ฿ 50 ฿

รายละเอียด

ส่วนที่ 1 เวลาอันพึงชำระหนี้และผิดนัดชำระหนี้

 • วีรกรรมเวลาอันจะพึงชำระหนี้
 • เจ้าหนี้ผิดนัด
 • ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด
 • ลูกหนี้ผิดนัด
 • ข้อแก้ตัวของลูกหนี้ว่ายังไม่ผิดนัด
 • ผลทางกฎหมายเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
 • การคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด

ส่วนที่ 2 การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยและความรับผิดของลูกหนี้

 • การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
 • ความเกี่ยวโยงระหว่างกฎหมายแพ่งลักษณะสัญญากับกฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้
 • ความรับผิดในหนี้ของลูกหนี้
 • การเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้เสียหายมีส่วนผิด

ส่วนที่ 3 ลูกหนี้หลายคน เจ้าหนี้หลายคน

 • ลูกหนี้หลายคน
 • ตารางเปรียบเทียบเรื่องลูกหนี้ร่วมการที่เป็นคุณหรือโทษ
 • เจ้าหนี้หลายคน

ส่วนที่ 4 ผู้ชำระหนี้ , ผู้รับชำระหนี้

 • ผู้ชำระหนี้
 • ผู้รับชำระหนี้

ส่วนที่ 5 รับช่วงสิทธิ รับช่วงทรัพย์

 • รับช่วงสิทธิ
 • รับช่วงสิทธิ
 • ผู้รับช่วงสิทธิเป็นผู้จะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิในทรัพย์
 • รับช่วงทรัพย์

ส่วนที่ 6 การโอนสิทธิเรียกร้อง

 • การโอนสิทธิเรียกร้อง
 • แบบการโอนสิทธิเรียกร้อง
 • ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
 • การยกข้อต่อสู้ผู้รับโอน

ส่วนที่ 7 บทบัญญัติคุ้มครองเจ้าหนี้

 • การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
 • การเพิกถอนการฉ้อฉล
 • อายุความเพิกถอนการฉ้อฉล
 • การฟ้องเพิกถอนกลฉ้อฉล
 • อำนาจแห่งมูลหนี้และวัตถุแห่งหนี้

ส่วนที่ 8 การบังคับชำระหนี้

 • การบังคับชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
 • การกระทำเพื่อชำระหนี้นั้นมีหลายอย่าง
 • การจัดสรรชําระหนี้
 • การชําระหนี้เป็นอย่างอื่นหรือการชําระหนี้บางส่วน
 • ทรัพย์ที่ใช้ชําระหนี้
 • สถานที่ชำระหนี้
 • การวางทรัพย์
 • ค่าใช้จ่ายและหลักฐานในการชําระหนี้

ส่วนที่ 9 หนี้ระงับ

 • การปลดหนี้
 • การหักกลบลบหนี้
 • การแปลงหนี้ใหม่
 • หนี้เกลื่อนกลืนกัน
 • บทสรุปเรื่องหนี้ระงับ
 • แนวคำถามปัญหาความจำ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “LAW2002 กฎหมายแพ่ง หนี้”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *